Regulamin serwisu internetowego skyisthelimit.aero
Sky Is The Limit

Najpopularniejsze wpisy

img img
img img

Postanowienie noworoczne – zaczynam

O miłości do samolotów i wszystkiego, co wiąże się z lataniem mógłbym naprawdę dużo mówić. U mnie zaczęło się to w niewyjaśnionych okolicznościach wiele lat temu, gdy byłem jeszcze w szkole podstawowej. Nie…

czytaj więcej

Regulamin serwisu internetowego skyisthelimit.aero

I Część ogólna

1. Operatorem serwisu internetowego skyisthelimit.aero jest eHelper.eu Jordan Jasiński z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gwiaździstej 14 lokal 7.

1a. Jeśli z kontekstu nie wynika inaczej Wydawcą treści jest Operator serwisu internetowego, o którym mowa w pkt. 1.

2. Celem serwisu jest popularyzacja lotnictwa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania statków powietrznych lotnictwa ogólnego w celach turystycznych i businessowych, a także szkolenia lotniczego jako formy edukacji.

II Polityka prywatności

1. Serwis internetowy może wysyłać do komputera użytkownika pliki cookie celem lepszego dostosowania zawartości serwisu, zapamiętania ustawień bądź też podtrzymania sesji.

2. Serwis internetowy korzysta z narzędzi firmy Google celem analizy wykorzystania portalu internetowego (statystyki), a także dostosowania zawartości i prezentowania materiałów video (YouTube).

3. Użytkownik może wyłączyć przyjmowanie wysyłanych plików cookies, jednakże może się to wiązać z ograniczeniem dostępności lub utrudnionym korzystaniem z niektórych funkcji serwisu internetowego.

4. Serwis internetowy może automatycznie zapisywać adres IP i indetyfikator sesji komputera, który używany jest do zamieszczania komentarzy lub korzytania z innych interakcji z serwisem internetowym.

III Prawa autorskie

1. Jeśli z kontekstu nie wynika inaczej domniemuje się, że prawa autorskie do zamieszczonych treści, materiałów fotograficznych lub filmowych należą do Wydawcy.

2. Zamieszczone w serwisie treści, zdjęcia i materiały filmowe stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich.

3. Dozwolone jest wykorzystanie zdjęć opatrzonych logotypem skyisthelimit.aero w innych publikacjach zarówno w wersji elektronicznej jak i drukowanej, na stronach internetowych lub materiałach filmowych z zastrzeżeniem, że logotyp skyisthelimit.aero nie został zdeformowany, zamazany lub zniekształcony w inny sposób uniemożliwiający jego odczytanie, a zdjęcie nie zostało poddane jakiejkolwiek formie obróbki.

4. O wykorzystaniu materiałów na podstawie pkt. 3 niniejszego regulaminu należy bez zbędnej zwłoki powiadomić wydawcę poprzez wysłanie wiadomości na adres info@skyisthelimit.aero zawierającą sposób wykorzystania i miejsce publikacji oraz dane identyfikujące autora i wydawcę publikacji.

5. W przypadku gdy publikacja, w której użyte zostały materiały na podstawie pkt. 3 niniejszego regulaminu jest materiałem o ograniczonej dostępności np. magazyn drukowany lub internetowy wydawany odpłatnie, należy zapewnić Wydawcy darmowy dostęp do treści, w których użyte zostały jego materiały.

IV Odpowiedzialność wydawcy i operatora

1. Operator serwisu internetowego lub wydawca treści nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z czasowej niedostępności publikowanych materiałów lub zaprzestania działalności serwisu internetowego.

2. Operator serwisu internetowego lub wydawca treści nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z zastosowania dostępnych informacji w całości lub części do stworzenia instrukcji operacyjnej lub jako częściowe zastąpienie instrukcji operacyjnej lub jakiegokolwiek innego dokumentu opisującego sposób wykonywania operacji powietrznych.

3. Operator serwisu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za działanie innych serwisów internetowych, do których odnośniki (linki) można znaleźć w niniejszym serwisie internetowym.

V Zawartość

1. Zawartość serwisu internetowego stanowią artykuły będące opiniami i opisami doświadczeń ich autorów.

2. Wszelkie zawarte informacje mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane na równi z informacją aeronautyczną wydawaną przez właściwą władzę lotniczą.

3. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym mają charakter informacyjny i nie stanowią w całości lub części instrukcji operacyjnej wykonywania operacji powietrznych.

4. Treści zawarte w dziale komentarzy lub takie, których kontekst umieszczenia na to wskazuje są opiniami ich autorów za które Wydawca lub Operator nie ponoszą odpowiedzialności.

5. Umieszczając komentarz jego Autor oświadcza, że posiada do zamieszczonej treści i materiałów multimedialnych prawa autorskie pozwalające na ich publikację.

6. Autor komentarza zgadza się na nieodpłatne ich wykorzystanie w całości lub części przez Operatora lub Wydawcę w ramach prowadzonej działalności.

VI Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1-ego listopada 2013 roku.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają akty prawa właściwe terytorium Operatora serwisu internetowego.

3. Właściwość miejscową sądu rozstrzygającego spory wynikłe z niniejszego regulaminu określa się względem siedziby Operatora serwisu internetowego.